Grappling

Grappling is een term uit de vechtsport en is een verzamelnaam voor de verschillende technieken, manoeuvres en contra-technieken die worden toegepast om een fysiek voordeel te verkrijgen ten opzichte van de tegenstander. Grappling is niet gericht op offensieve technieken zoals stoten of trappen. Doel is om de tegenstander middels een technisch plan tot opgave te dwingen.