Trainingen met ingang van 1 juli
25-06-2020

Gisteren heeft ons het goede nieuws bereikt dat we met ingang van komende woensdag weer onze trainingen binnen mogen aanbieden. De contactsporten zijn ook direct vrijgegeven waardoor we allemaal weer “spelcontact” kunnen maken. Dit is voor iedereen met een “vechtsporthart” een enorme verlossing.
Met ingang van 1 juli zullen we dus in de Dojo weer trainingen gaan aanbieden. In bijgevoegd document vinden jullie in het algemeen en specifiek per locatie wat hierbij belangrijk is voor zowel sporters, trainers als ouders.

Om verwarring te voorkomen, hebben we ervoor gekozen om de trainingen de komende weken zoveel als mogelijk gelijk te houden aan de trainingen van de afgelopen periode. Over een week begint namelijk de Zomervakantie dus we wilden het rooster niet volledig omgooien voor die ene week.
Kijk goed in het rooster wanneer en waar de trainingen plaatsvinden de komende weken. Zorg dat je op tijd aanmeldt voor de trainingen. Op basis van het aantal aanmeldingen voor een training, kan namelijk worden besloten om een training te cancellen of juist een extra training te plannen. Dit gebeurt altijd op basis van opkomst.

We kunnen niet wachten om vanaf woensdag weer “echt” met jullie aan de gang te gaan en hopen jullie dat ook spoedig te mogen verwelkomen.

Hieronder vindt u de bijlage. U dient eerst in te loggen alvorens u de bijlage kunt zien.

Trainingen_miv_juli_2020.pdf